Ads 468x60px

17 Temmuz 2012 Salı

Eğitimde Program Değerlendirme ve İstatistiksel Yöntemler - [Mustafa Akdağ]

"Günümüzdee eğitim kurumlarının en temel işlevlerinden birisi; Milli eğitim teori ve politikalar doğrultusunda bireyler yetiştirmektir. Her ülkede olduğu gibi, ülkemizde de yetiştireceğimiz insan tipinin temel karakteristikleri, eğitim ile ilgili olarak çıkarılan yasa ve yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Eğitime yapılan yatırımların ülke kalkınmasına dönüşmesi için devlet; öğretmen yetiştirme, okul binalarının yapım , araç-gereç temini vs. gibi çeşitli önlemler almaktadır. Bunların başında da eğitim programları gelmektedir. Programlar, eğitilenlerin davranış standartlarından, öğrenme ve öğretim etkinliklerine kadar tüm çalışmalara kılavuzluk etmektedir. Böylece eğitim programları, milli eğitim teori ve politikasının uygulamaya dönüştürülmesinde çok önemli bir köprü görevi görmektedir."

Makalenin içeriği şu şekilde;
 • Program Değerlendirmenin Gerekliliği
 • Program Değerlendirme Yaklaşmları
 • Program Değerlendirmede Kullanılan Araştırma Yöntemleri
 • Deneysel Yöntem
 • Survey (Betimsel) Yöntemi
 • Gözlem Yöntemi
 • Tarihi (Tarama) Yöntem
 • İstatistiksel Yöntemler
 • Ki-Kare Testi
 • T testi
 • Varyans Analizi
Dosya Boyutu: 223 KB.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder