Ads 468x60px

10 Şubat 2012 Cuma

Akciğer Kanserinde Çoklu Tümör Belirleyicisi Analizi

Bu çalışma, akciğer kanseri tanısında çoklu tümör belirleyicisi analizinin değerini belirlemek amacıyla yapıldı. Dokuz tümör belirleyicisi, nöron-spesifik enolaz (NSE), total sialik asit (TSA), lipid bağlı sialik asit (LSA), müsinöz benzeri karsinomla ilişkili antijen (MCA), karbonhidrat antijen 125 (CA 125), CA19-9, ferritin (FER), karsinoembriyojenik antijen (CEA) ve alfa-feto protein (AFP) düzeyleri yeni tanı konulmuş 67 akciğer kanseri, 31 benign akciğer hastalığı olgusu ve 30 sağlıklı kontrolde ölçüldü. Çoklu belirleyici kombinasyonlarının tanısal etkinliği, SPSS programında ileriye yönelik (forward) lojistik regresyon (LR) analizi ile, histolojik ve evre gruplarını ayırmadaki etkinliği ise diskriminant analizi ile değerlendirildi. LR analizinde CEA, LSA, MCA ve TSA kombinasyonunun akciğer kanserini %94.9 doğrulukla saptayabildiği bulundu [CEA: Exp (B)=5.18, %95 GA =1.55-17.3; LSA: Exp (B)=1.37, %95 GA=1.091.74; MCA: Exp (B)=1.1; %95 GA=1.01-1.21; TSA: Exp (B)=1.1, %95 GA=1.04-1.16]. Diskriminant analizinde (Wilks' Lambda=0.68, p<0.01), NSE pozitifliğinin küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) için (Wilks' Lambda=0.92, p<0.05), FER pozitifliğinin KHDAK için (Wilks' Lambda=0.92, p<0.05) ayırıcı olduğu saptandı. Bu iki tümör belirleyicisinin kombine kullanımı tümör tipini %77.6 oranında doğru tahmin etti. Evre gruplarının ayrımı için yapılan analizlerde anlamlı bir tümör belirleyici kombinasyonu saptanmadı. Çoklu tümör belirleyicisi analizi primer akciğer kanseri olgularında tanı ve histolojik tip tahmini için yararlı bir araç olabilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder