Ads 468x60px

3 Şubat 2012 Cuma

İstatistik Nedir

İstatistik Nedir?

İstatistik; fizik, kimya, biyoloji ya da matematik gibi ayrı bir disiplin midir?

Fizikçi ısı, ışık, elektrik ve devinim kanunları gibi doğal olayları inceler. Kimyacı, kimyasal maddeler arasındaki etkileşimleri ve cevherlerin bileşimlerinin analizini yapar. Biyolog, bitki ve hayvan yaşamlarını inceler. Matematikçi, verilmiş varsayımlara dayanarak çıkardığı önermeler üzerinde çalışır.


Bu bilim dallarının her biri, kendi problemlerine ve onların çözümü için kendi yöntemlerine sahiptir. Bu özellik, onlara ayrı bir disiplin olma statüsü vermektedir.

Bu anlamda günümüzde uygulanan ve çalışılan istatistik ayrı bir disiplin midir?

Çözümünü istatistiğin gerçekleştirdiği tam olarak istatistik problemleri var mıdır?

İstatistik bir disiplin değilse diğer disiplinlerin problemlerinin çözümünde uygulanan bir çeşit sanat, mantık ya da teknoloji midir? Acaba, istatistik üçünün bir kombinasyonu mudur?

İstatistik bir bilimdir: Bazı temel ilkelerden çıkarılan, birçok teknikten oluşan bir zenginliğe sahip kimliğinin olması anlamında istatistik, bir bilimdir.

İstatistik bir teknolojidir: İstatistiksel yöntem bilimi, endüstriyel üretimdeki kalite kontrol programları gibi bir işletim sistemine uygulanabilir olması bakımından bir teknolojidir. İstatistiksel yöntemler, bireysel ve kurumsal çabaların etkinliğini maksimuma ulaştırmada ve belirsizliği azaltarak kabul edilebilir düzeye getirmede kullanılır.

İstatistik bir sanattır: Farklı istatistikçiler, aynı veri ile farklı sonuçlara varabilirler. Sunulan veride, çoğu kez hazır istatistiksel araç ile çıkarılacak olandan daha çok bilgi vardır. İstatistikçinin deneyimi burada önem kazanır. Bu durum istatistiği sanat yapar.

Böylece daha geniş anlamda, istatistik ayrı bir disiplindir, belki de tüm disiplinlerin disiplinidir.
Çağdaş anlamda istatistik; doğal olaylara dayanan ve gözlemle bulunan verilerin, bilimsel yöntemlerle incelenmesi ve doğru sonuç çıkarılması için kullanılan tekniklerin tamamıdır.
Genel olarak istatistik; gözlemle elde edilen bilgileri düzenleme, analiz etme ve bunlardan sonuç çıkarma sanatı ve bilimidir.

Ülkeler çok çeşitli güvenilir veri, istatistiksel bilgi, haber ve yeni karşılaştırılabilir bilgilere gereksinim duymaktadır.Bilgi toplumu denilen toplumlara bakıldığında, bunların sanayi gelişmelerini tamamlamış toplumlar oldukları görülmektedir. Bu toplumlarda, bilginin en az diğer kaynaklar kadar değerli ve önemli tutulduğu görülür.Ülkemizde de Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), çalışmaları ve yayınları ile bilgi toplumuna doğru gidişe çok önemli katkıda bulunmaktadır.

O hâlde “İstatistik üretmek karanlığa ışık götürmek kadar onurlu bir görevdir.” deyişinin önemi açıktır.

20. yüzyılın başından itibaren hızlı bir gelişme gösteren istatistik bilim dalının önemini uygulamalı alanlarda da görüyoruz.

Gözlem ve deneye dayalı bilimsel çalışma sonuçlarının istatistiksel değerlendirme yapılmaksızın bilim dünyasında kabul görmediği bir gerçektir.

İstatistik, bir ülkenin yönetimi için belirlenen ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak, kısa ve uzun dönem planları yapmak ve ortak standartları belirlemek için bir araçtır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder