Ads 468x60px

23 Mayıs 2012 Çarşamba

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik II - Necmi Gürsakal

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik - II - (2002)
Alfa Yayınları - Prof. Dr. Necmi Gürsakal
Bu ciltte büyük ölçüde: istatistik nasıl tahmin eder, nasıl test eder, nasıl değişkenler arasında ilişki kurmamıza yarar gibi sorularla ilişkili teknikler üzerinde duracağız. Ayrıca, bu tekniklerin uygulanması sonucunda elde edilen sonuçların yorumlarında dikkat edilmesi gereken noktaları anlatmaya çalışacağız.


Okuduğunuz kitabın ilk bölümlerinde örnekleme ve örnekleme dağılımlarının ardından, tahmin ve hipotez testleri birbirinden ayrılmadan anlatılmaya çalışıldı. Diğer yandan, hipotez testlerinin alternatif parametrik olmayan benzerleri de kitapta hemen parametrik hipotez testlerinin ardından yer aldı.

Kitap temelde: Örnekleme ve örnekleme dağılımları, parametrelere ilişkin çıkarımlar, ki-kare testleri, varyans analizi, regresyon, korelasyon, zaman serileri ve süreç kontrol ve yeterlilik analizleri gibi yeni ana bölümden oluşuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder