Ads 468x60px

22 Mayıs 2012 Salı

Bilimsel Araştırma ve Biyoistatistiksel Yöntemler

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ahmet Dirican'ın Biyoistatistik üzerine hazırlamış olduğu faydalı ve eğlenceli karikatürlerin de yer aldığı bir Power Point Sunumu.

Araştırmacılar, her kararlarında veya açıklamalarında, sayı ve oranları kullanılar ve temelde bir istatistik analize dayandırırlar.

Ör: Tıp doktoru, Tanı testinin Duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu, Uygulanan tedavinin başarı oranı veya bir cerrahi operasyonun riski gibi durumlarda sayı ve oranları kullanır, ve istatistiksel bir analize dayandırır. Dolayısıyla araştırmacılar, kendi tecrübelerini veya tıbbi gerçekleri istatistik  bilimi yardımıyla daha belirgin ve güvenli olarak sunmaya çalışırlar. Çalışma düzeni ve istatistik analizi yetersiz veya yanlış bilimsel araştırmalara, dünyanın en saygın ve en çok  okunan yayınlarında da rastlanmaktadır.

Sunumda; çalışmanın koşullarına göreuygun biyoistatistiksel yargı yönteminin "belirgin" ve "tek" olduğu vurgulanmışır. 

İçeriği;

Biyoistatistik Kavramı
İstatistiksel Olay
        Tipik Olay
        Atipik Olay
        Normal - Anormal Kavramı
        Normallik Sınırı ve P Olasılığı
Çözümleyici Araştırma Düzeninin Aşamaları
Varsayım Kavramı
Karar Hataları
        1. Tip Hata (α)
        2. Tip Hata (β)
Toplum Kavramı
Örneklem ve Örnekleme
Kesinlik ve Geçerlilik
Rassal Hatalar
Dizgisel - Sistematik Hatalar
Başlıca BİAS Tipleri
Randomizasyon
Randomizasyon Yöntemleri
Bivariate (Çift Değişkenli) Yargılama Yöntemleri
        Parametrik Yöntemler
        Parametrik Olmayan Yöntemler
Tek Yönlü Varyans Analizi
Non-Parametrik Varyans Analizi
Biyoistatistiksel Yöntem Seçme Kriterleri
        1. Nedensellik Bağının Tipi
        2. Araştırmanın Kıyassal Alt Küme Sayısı
        3. Sonuç Ölçütü
                     a. Nicel Değişkenler
                     b. Nitel Değişkenler
        4. Araştırmanın Çok Değişkenlilik Özellikleri
        5. Varsayımın Güvenli Yorumlanması İçin Gerekli Denek Sayısı - Örneklem Büyüklüğü
                     I. İki Farklı Grup Oran Sayısı
                     II. İki Farklı Grup Ortalamasının Kıyaslanması
        6. Denetleme Kurgusunun Düzeni ve Zaman
        7. Varsa İkincil Etkenlere Karşı Alınması Gerekli Önlemler 
Karşılaştırmalarda Yöntem Seçimi


Dosya Boyutu:  566 KB.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder