Ads 468x60px

22 Haziran 2012 Cuma

Eksik Bilgi Altında Takip Problemlerinin Çözümüne Bir Yaklaşım

Diferansiyel oyunların önemli parçası takip problemleridir. Diferansiyel oyunlar teorisi başlangıçta savaş modelleri için bir araç olarak geliştirilmiştir. Diferansiyel oyunların asıl amacı diferansiyel denklemler ile verilen hareketlerin çatışması durumlarını öğrenmektir. Bu teoriyle Rusya’da Pontryagin, Krasovsky, Chikrii, Azimov ve diğer bilim adamları uğraşmışlardır. Amerika ve Batıda ise R. Isaacs, Hajek, Lee ve Markus, M. Bardi ve diğer bilim adamları uğraşarak bu alana önemli katkıda bulunmuşlardır.

Bu makalede, Eksik bilgi altında takip eden nesnenin takip edilen nesneyi yakalayabilmesi koşulları incelendi. Phan Zuy Hai doktora tezinde A. Ya. Azimov’un yaklaşımını eksik bilgili takip problemlerinin çözümü için genelleştirildi. Azimov’un çalışmasında her iki oyuncunun kontrolleri integral kısıtlamalıdır. Hai’in çalışmasında ise eksik bilgi altında her iki oyuncunun kontrolleri integral kısıtlamalıdır. Bu çalışmada, Azimov’un ve Hai’in incelediği problemdeki kısıtlar değiştirildi ve takip eden nesnenin kontrolünü integral kısıt, takip edilen nesnenin kontrolünü geometrik kısıt olarak ele alınmış ve bu yeni kısıtlar altında takip problemi incelendi. Eksik bilgi altında lineer diferansiyel oyunlar incelenmiş ve yeni bir çözüm yöntemi getirilmiştir. Bu çalışmada ayrıca lineer diferansiyel oyunlar için bitiş kümesi silindir küme olarak ele alınmıştır ve bu silindir kümede oyunun bitirilmesinin mümkün olduğu gösterilmiştir.

Dosya Boyutu:  306 KB.

Kaynak: İbrahim Demir, Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 2005/4, İstanbul.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder